De Brugse circusschool

theater

Eind 1997 reeds hadden Kristof en Wouter een trimester lang een 'circuclub' in Poperinge. Zo'n 15 kinderen kwamen iedere vrijdagavond bij ons circuskunstjes leren. Het bleef echter bij 1 trimester, omdat Kristof in januari 1998 verhuisde naar Brugge... 

Het volgend schooljaar ('98/'99) startten Kristof en Bram dan de 'Brugse Circusschool'. Dankzij de naambekendheid van circus hoetchatcha waren er in het eerste trimester, waar nog enkel de woensdagnamiddag les was, reeds 50 inschrijvingen. 
Door het prachtige teamwerk -Bram (die pedagogische circusopleiding genoten had) zorgde voor de sportieve kant en Kristof (kleuterleider en speelpleinfreak) zorgde ervoor dat alles speels bleef- groeide de circusschool supersnel. In het 2° trimester groeiden de groepen, en kwam er een dinsdagavond-les bij. We hadden reeds een 80-tal leerlingen! 
We organiseerden dit eerste werkjaar ook meteen een 'circusconventie', een bijeenkomst van circusartiesten van over het hele land. Dit initiatief haalde uiteraard veel pers, dus dat was goede reclame, en een leuke belevenis voor de circusschool-kinderen.

Het volgende schooljaar (1999/2000) werden er circuslessen aangeboden op dinsdag, woensdag, donderdag, en zaterdag. Ons leerlingenaantal was na 1 werkjaar verdrievoudigd: 150 inschrijvingen! We organiseerden ook voor het eerst een 'volwassencurcus', waaruit een paar nieuwe lesgevers voortvloeiden (Jan! Sander! Charlie! Joris!). 
Er kwam ook weer een 'circusconventie', met dit jaar internationale interesse (Duitsers, Fransen, Nederlanders, en zelfs iemand die kwam overgevlogen uit Zweden!). De verviervoudiging van het festival had veel te danken aan het feit dat we naar 3 dagen gingen, maar ook het optreden van de supergroep '2b2'.

Het derde werkjaar ('00/'01) reeds werd beslist -wegens te groot succes- om de circusschool 'weg te geven'... De vzw Hoetchatcha gaf alle materiaal, alle know-how en alle leden in handen van Bram, met de enige voorwaarde dat hij de circusschool verderzet! Kristof, die alle papierwerk voor de circusschool deed, wou liever nog meer rondtrekken en met kinderen bezig zijn, i.p.v. het vele bureauwerk dat de school met zich meebracht...

... en blijkbaar heeft Bram zijn opdracht goed vervuld, want op www.woesh.be  kun je zien dat 'De Brugse Circusschool' er nog steeds is!