Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De Sierk GCV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van De Sierk GCV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Sierk GCV verstrekt. De Sierk GCV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam;
uw adresgegevens;
uw telefoonnummer;
uw e-mailadres;
uw IP-adres.

Waarom De Sierk GCV gegevens nodig heeft

De Sierk GCV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Sierk GCV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang De Sierk GCV gegevens bewaart

De Sierk GCV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De Sierk GCV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van De Sierk GCV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Sierk GCV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

De Sierk GCV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Sierk GCV bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics daar aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Sierk GCV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Sierk GCV Heeft hier geen invloed op.

De Sierk GCV heeft Google geen toestemming gegeven om via De Sierk GCV verkregen Analystics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kristof@speelpleinbouwers.be. De Sierk GCV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Sierk GCV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Sierk GCV maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Sierk GCV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Sierk GCV op via kristof@speelpleinbouwers.be www.hoetchatcha.be en www.speelpleinbouwers.be zijn websites van De Sierk GCV.  De Sierk GCV  is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:    Vosseslag 42, 8420 De Haan

Ondernemingsnummer: BE0824.563.148

Telefoon: 0495/64.26.53

E-mailadres: kristof@speelpleinbouwers.be